Piece

Wybór pieca na pellet oznacza używanie ekonomicznego, ekologicznego, ale przede wszystkim praktycznego paliwa. Pellet jest bardzo ekonomiczny, gdyż zapewnia wysoką wydajność przy dużo niższym w porównaniu do paliwa kopalnego koszcie (kosztuje około 25% mniej od gazu sieciowego oraz około 50% taniej od gazu z butli). Piece na pellet są idealne również z ekologicznego punktu widzenia, gdyż zostały zaprojektowane dla skutecznego i czystego spalania, z odzyskiem ciepła na poziomie 90% i jednym z najniższych poziomów emisji spalin na rynku.

PIECE AIR

Nadmuch na pomieszczenie za pomocą wentylatora. Idealne do ogrzania małych i średnich pomieszczeń.

60

PIECE AIR PLUS

Piecyki z technologią ogrzewania kilku pomieszczeń z jednego źródła ciepła.

39